Corporates in Iceland

Ministry

Stock exchange
Iceland Stock Exchange (ICEX, owner OMX Nordic Exchange)

Corporates

365 - miðlar ehf
Actavis Group hf
Advania ehf
Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins
Arctic Trucks Ísland ehf
Bakkavör Group hf
Carbon Recycling International
CCP hf
Dagsbrún ehf
Eimskipafélag Íslands hf
Flugfélag Íslands ehf
Friðrik Skúlason ehf
Hagar ehf
Hagkaup
HB Grandi hf
Icelandair ehf
Icelandair Group hf
Íslandsbanki hf
Íslandspóstur hf
Íslensk erfðagreining ehf
Mannvit hf
Marel hf
Marorka ehf
MP Banki hf
NBI hf
Nói-Siríus hf
Nýherji hf
Össur hf
Promens hf
Ríkisútvarpið ohf
Síminn hf
Sláturfélag Suðurlands svf
Teris
Wow Air ehf.

 

 

 

 

For details, contact Datacentre