Nuapada district in India
NGOs in the district
Asha
Association For Human Rights Education And Development
Basudha
Biju Patnaik Special School For Mentally Challenged
Biswa Ma Tulasi Mahila Sangathan
Chetna
Cpsw-Kendubhata
Development In Education And Environment Protection
Evangelical Hospital Society
Gouri Shankar Foundation
Gram Rajya Sthapan Samittee
Holy Home
Hope For India
I Power
Jan Shikshan Sansthan Nuapada
Jayaben Haresh Kumar Vasani Charitable Trust
Kailash Bhagwati Foundation Trust
Kasturaba Balashram Khariar
Kgnt
Khariar Cattle Breeders Society
Lokadrusti
Mahila Vikash
Mission Girls And Boys Home
Mission Primary School
Orissa Sarvodaya Parishad
Paschima Odisha Anusuchita Jati O Bhasa Punarudhar Kala Parishad (CNWOSCLA)
Prachin Bhartiya Vidya Sabha Gurukul Ashram Parichalna Samiti
Prachin Yudha Kala Kaushal Shikshya Self Defence Physical Education Centre
Prateeksha
Sampark
Santha Kabi Bhima Bhoi Sanskrutik Anusthan
Satavdhi
Satya Brata Kala Kendra
Sewa
Sewa Mahila Mandal
Shivani Mahila Sangathan
Sradha
Srusti
State Education And Research Foundation
The Ayauskam
Varasa
Western Orissa Educational Society For Integral Studies