Lakhimpur district in India
NGOs in the district
Association Of Kundigira Art & Culture
Alok Ngo
Angel Social Welfare Society
Asha Kiran Samaj Kalyan Samittee
Aswash-The Ray Of Hope
Ayan
Bholabori Arohan
Catholic Church Doolahat
Catholic Church Harmutty
Doolahat Anchalik Yuba Mancha (Daym)
Doolahat Brethren Charitable Trust
Durpang Pichala Anchalik Bikalanga Anusthan
Gyanuday School Parichalana Samity
Kachajuli Physically Handicapped School And Training Centre
Karpungpuli K Society
Kiron
Lakhimpur Sisu Aru Matri Mangal Samiti
Lakhimpur Social Development Society
Likhok Deuri Adarsha Yuvak Songha
Lohitporia Pragati Sangha
Mahatma Gandhi Saksharata Mission
National Youth Welfare Mission
North Bank Green Revolution
Orchid India
Parivartan
Prakriti
Rural Industries Development Association
Sanjibani Harmoti Karikari Prashikhyan And Utpadan Samabai Samity Limited
Sankar Madhab Unnayan Mancha
Shradha Ngo
Uttar Purvanchal Rastrabhasha Prachar Samiti