CSRidentity
 
Untitled Document
NGOs

Aao Haath Badhayen Shaikshanik Wa Samajik Sanstha
Adiwasi Samta Manch
Archana Samaj Sevi Sanstha
Aryans Samaj Society
Banga Bandhu Jan Kalyan Samaj Seva Samiti
Being Well Empower Foundation
Bharitya Adim Jati Sevak Sangh Kanker Branch Chhattisgarh
Bulbul Shikshan Prashikshan Sanstha
Chhattisgarh Pichda Varg Kalyan Sangh
Chhattisgarh Susamachar Seva Samiti
Christian Fellowship Holy Family Orthodox Diocese Govindpur
Development Initiative
Disha Samaj Sevi Sanstha
Gramin Sahbhagita Samiti Samaj Sevi Sanstha
Gundadhur Seva Shikshan Sanstha
Jai Maa Shitla Mahila Swa-Shayata Samuh
Kali Mata Jansewa Ashram Samiti
Kanker Jan Shikshan Sansthan
Kanker Mahila Khadi Sangh
Laxmi Mahila Mandal
New Creation Prayer Society
Oms Foundation
Parivartan Samaj Sevi Sanstha
Pratibha Manch
Sadguru Sai Welfare Society
Sahabhagi Samaj Sevi Sanstha Ratesara
Saint Marthas Charitable And Social Service Society
Samhit Jan Kalyan Samiti Charama
Saraswati Bal Kalyan Samiti
Sarona Sikshan Samiti Sarona
Shanti Foundation
Shanti Service Society
Shivani Shikshan & Jan Kalyan Samiti Bagod Kanker
Sreejan Seva Samitee
Tulsi Education And Kalyan Samiti

We plan to share more than 100 000 NGOs in India based on the district where it has programmes. So an NGO which has programmes in 10 districts, will be shared 10 times because they help communities in those districts.