Jhajjar district in India
NGOs in the district
Aravalli Social Development Organization
Arihant Pro Education Society
Asha Kiran Special School A Unit Of Baba Ramdass Educational Welfare Society
Bhartiya Kalyan Samiti
Chaudhary Chhoturam Rastriya Sewa Sangh
Deen Bandhu Educational Society
Deepika Rural Development Society
District Red Cross Society Jhajjar
Geeta Education Society Patauda
Gokul Dham Gua Sewa Mahatirth
Gopal Shree Krishan Goshala
Jagan Nath University Bahadurgarh Haryana
Jan Kalyan Foundation
Jeev Daya Social Welfare Society Kaloi
Kisan Kalyan Samiti
Madhaw Jan Kalyan Foundation
Nakshtra Educational Society
P.D.Memorial Religious & Educational Association
Pahal Youth Club
Prakarmi Gramudyog Sangh
Rural Education And Welfare Society
Skilytics India Pvt. Ltd.
Smt Mishri Devi Shiksha Avum Vikas Samiti
Society For All Around Human Development
Vidhya Arya Sabha
Yash Hospital Society
Zaildar Ruban Infrastructure Foundation