Gadag district in India
NGOs in the district
Agricultural Science Foundation
Akrati Graha Kaigarike & Grameena Abhivraddi Sounste R Gadag
Bharatiya Yuvajana Seva Samiti
Gadag Zilla Sajjan Ganiga Samaj Sudharna Sanga
Gram Vikas Janashakti Foundation
Hasanmukhi Mahila Samsthe
Jagdaguru Shri Shankar Shivacharya Kuruhinashetti Trust Committee
Kanakadas Shikshana Samiti
Karnataka Grameenabhiruddhi Swaym Udyoga Tarabethi Mattu Vividoddhesha
Kkwagadag
Lingayata Basanagara Shikshana Samsthe Gadag
Manju Education Society
Mother Swayam Seva Grameena Abhivruddhi Sounsthe Ron
Neeveditha Mahila Vividodeshagala Swa Shahaya Sanga (R)
Nehru Vidyapeetha Laxmeshwar
Parivarthana Urban Rural Development And Multy Skills Training Center
Pragatipara Vividoddeshagala Grameenabhivruddhi Samsthe Ron
Priyadarshini Self Employment Training And Rural Service Centre
Rachoteshwar Rural Multi Skill Development And Education Society
Reshma Mahileyar Holige Tarabeti Samsthe Gaiendragad
Rotary Education Society Mundargi
Saarathi Society
Sankalpa Rural Development Society
Saquafia Millat Education Society (Minority)
Sarvodaya Seva Sikshana Samiti R Savadi
Self Employment Training Center And Rural Development Socity
Shishir Mahila Vividhoddeshagala Samsthe
Shivaparameshwari Vividoddeshagala Mahilaabhivruddhi Seva Hagu Shikshana
Shree Sai Grameena Abhivruddhi Sounsthe Hosalli
Shree Shivayogi Ajjanavar Shikshana Hagu Grameena Abhiruddhi Sams
Shree Virabhadreshwar Shikshana Samsthe
Shree Yogishwara Vividoddhesha Sounsthe Holealur
Shreyas
Shri Balaji Khadi Gramodhyoga Kaigarika Sangha Hulkoti
Shri Devaraj Urs Vasati Nilaya Samiti Gadag
Shri Kanakadasa Kuri Sakanikedararu Unne Utpadakara Sahakari Sangh Ni
Shri Manjunath Devastan Gadag-Betgeri
Shri Maruti Kaimagga Nekararu Mattu Kuri Unne Hagu Khadi Utpadakar Sang
Shri Sangameshwar High School Committee
Shri Shivachidambar Education And Rural Development Society (R) Shirol Tq Nargund Dist Gadag
Shri Virat Vishwakarma Samaj Seva Samiti Lingadal
Sneha Vividoddeshagal Seva Sangh (R) Betageri Gadag
Sri Mallikarjun Vidya Samsthe R Ron
Sri Nandi Grameena Matthu Nagar Abhivruddhi Vividhoddeshagala Seva Samsthe R
The Rajiv Gandhi Education Society Ron
Yashaswini Mahila Vividhodeshgal Sangha