Dhamtari district in India
NGOs in the district
Alshums Education Society
Career Care Computer Education And Welfare Society
Darul Vloom Gausiya Razivya Commety
Jai Maa Gauri Mahila Swa Sahayata Samuh Senhabhata Megha
Jai Maa Saraswati Ha
Jay Maa Santoshi Mahila Sw Sa Samuh Senhabhatha
Jay Maa Sherawali Mahila Swa Sahata Samuh Senhabhatha
Kutelikala Gramin Vikash Avam Shikshan Samiti
Maa Anapurna Mahila Swa Sahayta Samuh
Madhu Mahila Swa Sahayta Samuh Nagri
Manav Kalyan Samaj
Nagri Pragati Takniki Sewa Sansthan Dhamtari
New Generation Organization
Rukhmani Mahila Swasahayata Samuh
Samudayik Vikas Samiti Dhamtari
Sanabul Foundation
Sankalp Sewa Evam Shiksham Samiti
Shanti Maitri Gramin Vikas Sansthan
Shree Jalaram Gyan Yagya Samiti
Shri Nagdeo Mahila Mandal
St Annes Educational Development Society
Swikriti Seva Samiti
Tender Care Welfare Society
Tripti Samaj Sevi Sanstha Dhamtari
Ujala Mahila Swa Sahyata Samuh Gram Senhabhatha (Megha)