Botad district in India
NGOs in the district  
Astha Charitable Trust
Atman Foundation Gadhada
Atmiy Management Llp
Bapu Shree Seva Trust
Bhartiya Mahila Seva Sangh
Brahmarshi Gyan Savrdhak Trust
Gadhada Kelavni Samaj
Geeta Pathshala Sansthan
Jivanshala Trust Gadhada
Kadva Patidar Chhatralaya
Maatrushree Foundation
Satyam Vividhlakshi Education Trust
Shree Swaminarayan Shikshan Seva Samiti
Shri Gadhada Mahajan Panjrapole
Shri Nilkanth Samaj Seva Trust
Swaminarayan Shikshan Seva Kendra