NGO Founder's name : Starting with T   Name of their NGO or Social enterprise
Tarak Kate India
Tarique Mohammad Quereshi India
Teesta Setalvad India
Tripura Kashyap India
Tulika Das India