NGO Founder's name : Starting with T   Name of their NGO or Social enterprise
Tarak Kate
   
Tarique Mohammad Quereshi
   
Teesta Setalvad    
Tripura Kashyap
   
Tulika Das