NGO Founder's name : Starting with F   Name of their NGO or Social enterprise

Falgun Sheth India
Flavia Agnes India