Rivers in Denmark

Gudena River
Gudenå or Gudenåen, is Denmark's longest river and runs through the central parts of the Jutlandic peninsula. An anglicized version of the name often seen is 'The River Guden'.

Esrum Å
Gudenå
Køge Å
Kongeåen
Odense River
Pøleå
Skjern Å
Suså
Usserød Å
Varde
Vejle River
Vidå