Rivers in Bulgaria

The Ìskar
The Ìskar is, with a length of 368 km, the longest river that runs solely in Bulgaria, and a tributary of the Danube.

Archar River
Arda
Batova reka
Bela Mesta
Beli Lom
Beli Vit
Bistritsa
Bunayska
Byala reka
Cherna Mesta
Cherni Iskar
Cherni Lom
Cherni Vit
Danja el santos
Danube
Deleynska reka
Devil's River
Dospat
Dzhulyunitsa
Erma
Fakiyska reka
fho tji river sofaking aleu robente slao yu gen hiLom
Golyama Kamchiya
Iskar
Kajalijka
Kamchiya
Kriva
Krumovitsa
Lebnitsa
Luda Kamchiya
Luda Reka
Luda Yana
Maritsa
Matevir
Mechka
Mesta
Ogosta
Osam
Palakariya
Provadiyska reka
Pyasachnik
Rezovo
Rilska reka
Ropotamo
Rositsa
Rusenski Lom
Rusokastrenska reka
Sazliyka
Shirokolashka reka
Sredetska
Stara reka
Struma
Strumeshnitsa
Stryama
Suha reka
Timok
Topolnitsa
Tsibritsa
Tundzha
Vacha
Varbitsa
Veleka
Vit
Voynishka reka
Yantra
Zlatna Panega