Political Parties in Suriname

The parties

New Front for Democracy and Development
Nieuw Front voor Democratie en Ontwikkeling

National Party of Suriname
(Nationale Partij Suriname, NPS)
Founded 1946
Website :- Not Available

Vooruitstrevende Hervormingspartij
(Progressive Reform Party / VHP)

Website :- http://www.vhp.sr/

Pertjajah Luhur (PL)
Founded 1977
Website :- Not Available

Surinamese Labour Party
(Surinaamse Partij van de Arbeid, SPA)

National Democratic Party (Suriname)
Nationale Democratische Partij
Founded 4 July 1987
Website :- http://www.ndp.sr/

People's Alliance for Progress
Volksalliantie Voor Vooruitgang

Democratic National Platform 2000
(Democratisch Nationaal Platform 2000)

Basic Party for Renewal and Democracy
(Basispartij voor Vernieuwing en Democratie)

Party for National Unity and Solidarity
(Kerukanan Tulodo Pranatan Ingit, KTPI)

A-Com

General Liberation and Development Party
(Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij, ABOP)

Brotherhood and Unity in Politics
(Broederschap en Eenheid in de Politiek)

Seeka

A1

Democratic Alternative '91
(Democratisch Alternatief '91, DA'91)
Founded 1991
Website :- http://www.da91.org/

Democrats of the 21st Century
(Democraten van de 21ste Eeuw)

Political Wing of the FAL
(Politieke Vleugel van de FAL)

Meeting Point 2000
(Trefpunt 2000)

UOS-DOE

Union of Progressive Surinamese
(Unie van Progressieve Surinamers)

Democracy and Development in Unity
Democratie en Ontwikkeling in Eenheid
Founded 2 December 1999
Website :- Not Available

Progressive Workers' and Farmers' Union
Progressieve Arbeiders- en Landbouwersunie
Founded 22 March 1977
Website :- http://www.palu-suriname.org/

Naya Kadan