Political Parties in Netherlands

People's Party for Freedom and Democracy
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Founded 24 January 1948
Website:- www.vvd.nl

Labour Party
Partij van de Arbeid
Founded 9 February 1946
Website:- www.vvd.nl

Party for Freedom
Partij voor de Vrijheid

Founded February 22, 2006; 10 years ago
Website:- www.pvv.nl

Socialist Party
Socialistische Partij

Founded 22 October 1971
Website:- international.sp.nl

Christian Democratic Appeal
Christen-Democratisch Appèl

Founded 23 June 1973
Website:- www.cda.nl

Democrats 66
Politieke Partij Democraten 66
Founded 14 October 1966
Website:- www.d66.nl

ChristianUnion
ChristenUnie
Founded 15 March 2001
Website:-
www.christenunie.nl

GreenLeft
GroenLinks

Founded 1 March 1989
Website:- http://groenlinks.nl/

Reformed Political Party
Staatkundig Gereformeerde Partij

Founded 24 April 1918
Website:- www.sgp.nl

Party for Animals
Partij voor de Dieren

Founded October 2002
Website:- www.partijvoordedieren.nl
Website:- www.partyfortheanimals.nl
Website:- www.pinkpolitiek.nl

50PLUS
50PLUS
Founded 2009
Website:- 50pluspartij.nl

Independent Senate Group
Onafhankelijke Senaatsfractie

Founded 1995
Website:- www.osf.nl

For the Netherlands
VoorNederland

Founded 28 May 2014
Website:- vnl.nu

Group Kuzu/Öztürk
Groep Kuzu/ozturk

Group Van Vliet
Groep Van Vliet

Cultural Liberal Party
Vrijzinnige Partij

Group Houwers
Groep Houwers

Other parties (only local representation)

The Greens
Founded December 17, 1983
Website:- www.degroenen.nl

Islam Democrats ID
Founded 2006

New Communist Party of the Netherlands
Founded 1992
Website:- www.ncpn.nl

Proud of the Netherlands
Founded October 17, 2007
Website:- www.trotsopnederland.com

United Communist Party
Founded 1999
Website:- www.vcp.nu

United Senior Party VSP

Founded 2001

Other parties (not represented in parliament)

Jezus Lives
Founded 2013

Liberal Democratic Party LibDem
Liberaal Democratische Partij
Founded 2006
Website:- http://www.libdem.nl/

Libertarian Party LP
Libertarische Partij
Founded 1993
Website:- http://www.stemLP.nl/

Netherlands Local NL
Founded 2011

Dutch Peoples-Union NVU
Founded 2013
Website:- www.nvu.info

Pacifistic-Socialist Party '92 PSP '92
Founded 1992

Partij van de Toekomst PvdT
Founded 2002

Partij voor Mens en Spirit MenS
Founded 2008
Website:- http://www.mensenspirit.nl/

Pirate Party of the Netherlands PPNL
Piratenpartij, PP

Founded 2010
Website:- www.piratenpartij.nl

Regional parties


Frisian National Party FNP Friesland
Founded 1962
Website:- http://www.fnp.nl/

Groninger Belang GB Groningen
Partij voor het Noorden, or PvhN

Party for the North PvhN Groningen
Party for Zeeland
Partij voor Zeeland; PvZ