CSRidentity
 
 
NGO Brands   (Index page of NGO Brands)
CSRidentity

Country index
Government, Law, Police

Corporates
NGO Brands
Media

Political parties

Foreign embassies

Interesting facts

Tourism

Rivers
Botanical Gardens
Zoos

Celebrities
Greats like Nobel Laureates, Recent Olympic Gold Medallists

 

Academy for Development of Philanthropy in Poland / Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
ASB Consulting
Association for Helping Differently Able Children & Youth in Trzebownisko / Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Mlodziezy Sprawnej Inaczej w Trzebownisku
Association for Legal Intervention / Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Association for the Nature WOLF / Stowarzyszenie dla Natury Wilk
Association of Individual Investors / Stowarzyszenie Inwestorow Indywidualnych
Association of Leaders of Local Civic Groups / Stowarzyszenie Liderow Lokalnych Grup Obywatelskich
BARKA Foundation for Mutual Help / Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA
BLUE UMBRELLA/ Niebieskie Parasol
BORIS
Bread of Life Community / Wspolnota Chleb Zycia
Center of Citizenship Education/ Centrum Edukacji Obywatelskiej
Center of Strategic Counseling/ Centrum Doradztwa Strategicznego
Center of Supporting Local Activities / Centrum Wspierania Aktywnosci Lokalnej
Creative and Educational Association ISLAND / Stowarzyszenie Tworcze i Edukacyjne WYSPA
Doctor Piotr Janaszek PASS Forward Foundation / Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ
Duch Foundation for Natural Rehabilitation of People with Disabilities / Fundacja Ducha na Rzecz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych
Eco-Initiative Association / Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
ECO School of Life in Wandzin / EKO Szkola Zycia w Wandzinie
Educational Lab AKSJOMAT / Pracownia Edukacyjna AKSJOMAT
Eko-Unia
FASTRYGA Foundation / Fundacja FASTRYGA
Foundation of the Grey Bear Cub / Fundacja Burego Misia im. Bogdana Janskiego
Friends of Integration Association / Stowarzyszenie Przyjaciol Integracji
Fundacja DOMIN / DOMIN Foundation
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Fundacja Kultury Ekologicznej
Fundacja Pomocy Osobom Uzaleznionym i Ich Rodzinom / Foundation of Help for People with Addictions and Their Families
Fundacja Panoptykon
Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komenskiego
GAP Poland / Fundacja GAP Polska
Gimnazjum nr 1 w Gdyni
Greenworks
Grodzki Theater / Teatr Grodzki
Happy Childhood Foundation/ Fundacja Szczesliwe Dziecinstwo
Help for Women & Children Foundation / Fundacja Pomoc Kobietom i Dzieciom
International Coalition to Protect Polish Countryside (ICPPC)
Instytut bezpieczenstwa spolecznego
Klub Gaja
Koszalin Social & Cultural Association / Koszalinskie Towarzystwo Spoleczno-Kulturalne
KWIAT KOBIECOSCI
Lublin Self-Help Center / Lubelski Osrodek Samopomocy
Malopolskie Educational Society / Malopolskie Towarzystwo Oswiatowe
MaMa Foundation
Moffin
No Bells
New Idea Association / Stowarzyszenie Nowa Idea
Non-public Primary School in Derc
Okregowa Spoldzielnia Telefoniczna
Open Doors Association / Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
Our Home Foundation / Fundacja Nasz Dom
Paluki TV
Polish Coalition for Children & Youth with Cancer / Polska Koalicja na rzecz Dzieci i M?odzie?y z Chorob? Nowotworow?
Pro Natura Association / PTPP Pro Natura
RAFT Association / Stowarzyszenie Tratwa
Robinson Crusoe Foundation
ROSE
SEED Ecological & Cultural Association / Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Ziarno
Slawek Foundation / Fundacja Slawek
Society for Protection of Landscape / Towarzystwo Ochrony Krajobrazu
SP im. Marii Konopnickiej w Konarach
Stocznia
Stowarzyszenie SIEMACHA / SIEMACHA Association
STREET Foundation / Fundacja ULICA
Stowarzyszenie Kobiet Polskich po 40-tce
Stowarzyszenie Teatralno - Edukacyjne Wybrzezak
SYNAPSIS
Szkoâa Podstawowa im. Prof. Wâadysâawa Szafera
Szkoly Fundacji im. Swietej Jadwigi
Tato.net
The Borderland Foundation / Fundacja Pogranicze
The NIDA Foundation / Nidzicka Fundacja Rozwoju
The Snow Mountain Community Foundation / Fundusz Lokalny Masywu Snieznika
The LIGHT Foundation / Fundacja Swiatlo
TROP Group
We Share What We Have Association / Stowarzyszenie Dzielimy Sie Tym, Co Mamy
Well Born Association / Stowarzyszenie Dobrze Urodzeni
Zacheta Foundation / Fundacja Zacheta
Zespól Szkól Publicznych w Radowie Malym
Zywiec Foundation for Development / Zywiecka Fundacja Rozwoju