NGO Brands in Slovakia
Agency for Supported Employment (APZ)
CEPA
Clovek v ohrození - Záleží nám na ludoch. Záleží nám na svete.
EQ ("Ethical Quotient") Club
Fenestra ZZZ
Junior Police Venturers
Lesoochranárske zdruzenie Vlk
Majak
MVO Ludia a voda
Národn_ ; trust Slovenska
NAVRAT
Priatelia Zeme SPZ
ProFamilia
RPUSS
Smile as a Gift
Superclass
Svatobor
TYR Centrum
Týžden
Water of Prešov for People