NGO Brands in PolandAcademy for Development of Philanthropy in Poland / Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

ASB Consulting

Association for Helping Differently Able Children & Youth in Trzebownisko / Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Mlodziezy Sprawnej Inaczej w Trzebownisku

Association for Legal Intervention / Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Association for the Nature WOLF / Stowarzyszenie dla Natury Wilk

Association of Individual Investors / Stowarzyszenie Inwestorow Indywidualnych

Association of Leaders of Local Civic Groups / Stowarzyszenie Liderow Lokalnych Grup Obywatelskich

BARKA Foundation for Mutual Help / Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA

BLUE UMBRELLA / Niebieskie Parasol
BORIS
Bread of Life Community / Wspolnota Chleb Zycia

Center of Citizenship Education / Centrum Edukacji Obywatelskiej

Center of Strategic Counseling / Centrum Doradztwa Strategicznego
Center of Supporting Local Activities / Centrum Wspierania Aktywnosci Lokalnej


Creative and Educational Association ISLAND / Stowarzyszenie Tworcze i Edukacyjne WYSPA

Doctor Piotr Janaszek PASS Forward Foundation / Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ


Duch Foundation for Natural Rehabilitation of People with Disabilities / Fundacja Ducha na Rzecz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych

Eco-Initiative Association / Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa


ECO School of Life in Wandzin / EKO Szkola Zycia w Wandzinie

Educational Lab AKSJOMAT / Pracownia Edukacyjna AKSJOMAT

Eko-Unia

FASTRYGA Foundation / Fundacja FASTRYGA

Foundation of the Grey Bear Cub / Fundacja Burego Misia im. Bogdana Janskiego

Friends of Integration Association / Stowarzyszenie Przyjaciol Integracji

Fundacja DOMIN / DOMIN Foundation

Fundacja Edukacja dla Demokracji

Fundacja Kultury Ekologicznej

Fundacja Pomocy Osobom Uzaleznionym i Ich Rodzinom / Foundation of Help for People with Addictions and Their Families

Fundacja Panoptykon
Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komenskiego

GAP Poland / Fundacja GAP Polska

Gimnazjum nr 1 w Gdyni
Greenworks
Grodzki Theater / Teatr Grodzki

Happy Childhood Foundation / Fundacja Szczesliwe Dziecinstwo

Help for Women & Children Foundation / Fundacja Pomoc Kobietom i Dzieciom

International Coalition to Protect Polish Countryside (ICPPC)

Instytut bezpieczenstwa spolecznego
Focus of Work : Violence and abuse, Human Rights & Equality

Klub Gaja

Koszalin Social & Cultural Association / Koszalinskie Towarzystwo Spoleczno-Kulturalne
KWIAT KOBIECOSCI
Lublin Self-Help Center / Lubelski Osrodek Samopomocy

Malopolskie Educational Society / Malopolskie Towarzystwo Oswiatowe

MaMa Foundation

Moffin
Focus of Work : Economic development, Disability, Development & Prosperity, Health & Fitness

No Bells

New Idea Association / Stowarzyszenie Nowa Idea

Non-public Primary School in Derc

Okregowa Spoldzielnia Telefoniczna


Open Doors Association / Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Our Home Foundation / Fundacja Nasz Dom

Paluki TV

Polish Coalition for Children & Youth with Cancer / Polska Koalicja na rzecz Dzieci i M?odzie?y z Chorob? Nowotworow?

Pro Natura Association / PTPP Pro Natura

RAFT Association / Stowarzyszenie Tratwa
Robinson Crusoe Foundation

ROSE

SEED Ecological & Cultural Association / Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Ziarno

Slawek Foundation / Fundacja Slawek

Society for Protection of Landscape / Towarzystwo Ochrony Krajobrazu

SP im. Marii Konopnickiej w Konarach

Stocznia

Stowarzyszenie SIEMACHA / SIEMACHA Association

STREET Foundation / Fundacja ULICA

Stowarzyszenie Kobiet Polskich po 40-tce

Stowarzyszenie Teatralno - Edukacyjne Wybrzezak

SYNAPSIS

Szkoâa Podstawowa im. Prof. Wâadysâawa Szafera

Szkoly Fundacji im. Swietej Jadwigi
Tato.net

The Borderland Foundation / Fundacja Pogranicze
The NIDA Foundation / Nidzicka Fundacja Rozwoju
The Snow Mountain Community Foundation / Fundusz Lokalny Masywu Snieznika


The LIGHT Foundation / Fundacja Swiatlo

TROP Group

We Share What We Have Association / Stowarzyszenie Dzielimy Sie Tym, Co Mamy

Well Born Association / Stowarzyszenie Dobrze Urodzeni

Zacheta Foundation / Fundacja Zacheta

Zespól Szkól Publicznych w Radowie Malym

Zywiec Foundation for Development / Zywiecka Fundacja Rozwoju