History Celebrities in India (Not writers but real people who made history)

Chandragupta Maurya

Akbar
Ashoka
Ajatasatru
Alauddin Khilji
Ashoka
Shah Jahan
Aurangzeb
Bahadur Shah Zafar
Sher Shah Suri
Baji Rao I
Guru Gobind Singh
Harshavardhana
Humayun
Hyder Ali
Jahangir
Krishnadevaraya
Tipu Sultan
Kumbha of Mewar
Maharaja Ranjit Singh
Samudragupta
Maharana Pratap
Muhammad bin Tughluq
Prithviraj Chauhan
Raja Raja Chola I
Rajendra Chola I
Rani Lakshmibai
Razia Sultana
Rana Sanga

 

For details, contact Datacentre