CSRidentity
 
 
Media (Index page of Media - Newspapers,Magazines, Digital, Social media)
CSRidentity
Government
Corporates
NGOs & Success Stories

7 Dney
Belaruski Chas
BelGazeta
Belorusskaya Delovaya Gazeta
Belorusskaya Lesnaya Gazeta
Belorusy i rynok
Bielarus
Bobruyskiy Kurier
Brestskiy Kurier
Dnyaprovets
Gomelskaya Pravda
Hazeta Slonimskaya
Hazeta Slonimskaya
Holas Radzimy
Infa-Kurjer
Intex-Press
Intex-Press
Komsomolskaya Pravda
Meditsinskiy Vestnik
Minsk na Ladonyah
Minskiy Kurier
Muzykalnaya Gazeta
Narodnaja Volia
Narodnaja Volya (newspaper)
Narodnaya Gazeta
Narodnya Naviny Vitsebska
Naša Niva
Nasha Niva
Nasha Slova
Nedvizhimost Belorussii
Novy Chas
Respublikanskaya Stroitel'naya Gazeta
Sovetskaya Belorussia
Sovetskaya Belorussiya – Belarus' Segodnya
Vecherniy Brest
Vecherniy Grodno
Vecherniy Minsk
Vitebskiy Kurier
Vo Slavu Rodiny
Zheleznodorozhnik Belorussii
Zhodzinskiya Naviny
Zviazda
Zvyazda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

When one calls, we may be having online of offline meeting or travelling, so we will not accept any calls.
You can message on whatsapp 9820073599 or email to Datacentre@CSRidentity.com (Datacentre) and we will respond.